PV Bestuur

PV Bestuur

Bestuur per 1 juli 2018:

Op de foto v.l.n.r.: José Niestijl, Tenny van der Wal, Rob de Jonge, Erwin Kort, Marco Hofstra, Annemieke Weijling, Käthy de Wit, Loes Smit, Piet van der Veen, Jorien de Boer en Helene Bouma.

Voorzitter
Annemieke Weijling, afdeling Urologie
Penningmeester
Erwin Kort, Wenckebachinstituut
2e Penningmeester
Marco Hofstra, UMC-staf P&O 
Secretaris
Tenny van der Wal, afdeling Radiotherapie
Organisatie Sinterklaas- en kinderfeesten
José Niestijl, sector A
Communicatie - redactie nieuwsbrieven
Jorien de Boer, Wenckebach Instituut
Loes Smit-de Vries, Wenckebach Instituut
2e secretaris - redactie website 
Piet van der Veen, UMC-staf Kwaliteit
Chaletverhuur
Käthy de Wit, Wenckebach Instituut
Ledenadministratie
Rob de Jonge, Informatiemanagement Bedrijfsvoering
Organisatie zomer- en kerstreis
Helene Bouma, Beatrix Kinder Ziekenhuis

Missie en visie van de PVUMCG
De Personeelsvereniging (PV) van het UMCG draagt er aan bij dat medewerkers en oud-medewerkers er trots op zijn dat zij bij het UMCG werk(t)en, zich met het UMCG verbonden voelen en onderling een saamhorigheidsgevoel hebben. Ook wil de PV bijdragen aan een sterk imago voor het UMCG en een goede verankering met de regio.

Uitwerking van de missie en visie
Deze missie richt zich op het gevoel van de medewerkers (trots, verbonden, saamhorigheid) en het gevoel van de ‘omgeving’ van het UMCG (imago, verankering).  Het gevoel van de medewerkers beoogt de PV te beïnvloeden door activiteiten te organiseren en prijsvoordelen aan te bieden. Activiteiten worden voor alle leeftijden aangeboden en bij voorkeur zo georganiseerd dat medewerkers elkaar ontmoeten en zich er gezamenlijk voor inschrijven. We gaan mee met maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van onze leden bij de keuze van de activiteiten. De prijsvoordelen zijn een ‘extra bonus’ omdat je in het UMCG werkt of hebt gewerkt. De omgeving beïnvloeden we door activiteiten te organiseren waar medewerkers hun vrienden of familie mee naartoe nemen of er met trots over vertellen. Prijsafspraken met winkeliers, restaurants en andere bedrijven vergroot het contact van het UMCG en haar medewerkers met de regio en daarmee de verankering. We richten ons op de vrije tijd van onze medewerkers vanuit de visie dat ontspanning bijdraagt aan de gezondheid en dat de balans ‘inspanning – ontspanning’ om evenwicht vraagt. We sluiten daarmee aan bij de Healthy Ageing en Healthy@Work gedachten van het UMCG.