070 - 413 21 56

PV Bestuur

Missie & visie

De Personeelsvereniging (PV) van het UMCG draagt er aan bij dat medewerkers en oud-medewerkers er trots op zijn dat zij bij het UMCG werk(t)en, zich met het UMCG verbonden voelen en onderling een saamhorigheidsgevoel hebben. Ook wil de PV bijdragen aan een sterk imago voor het UMCG en een goede verankering met de regio.

Uitwerking van de missie en visie

Deze missie richt zich op het gevoel van de medewerkers (trots, verbonden, saamhorigheid) en het gevoel van de ‘omgeving’ van het UMCG (imago, verankering).  Het gevoel van de medewerkers beoogt de PV te beïnvloeden door activiteiten te organiseren en prijsvoordelen aan te bieden. Activiteiten worden voor alle leeftijden aangeboden en bij voorkeur zo georganiseerd dat medewerkers elkaar ontmoeten en zich er gezamenlijk voor inschrijven. We gaan mee met maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van onze leden bij de keuze van de activiteiten. De prijsvoordelen zijn een ‘extra bonus’ omdat je in het UMCG werkt of hebt gewerkt. De omgeving beïnvloeden we door activiteiten te organiseren waar medewerkers hun vrienden of familie mee naartoe nemen of er met trots over vertellen. Prijsafspraken met winkeliers, restaurants en andere bedrijven vergroot het contact van het UMCG en haar medewerkers met de regio en daarmee de verankering. We richten ons op de vrije tijd van onze medewerkers vanuit de visie dat ontspanning bijdraagt aan de gezondheid en dat de balans ‘inspanning – ontspanning’ om evenwicht vraagt. We sluiten daarmee aan bij de Healthy Ageing en Healthy@Work gedachten van het UMCG.

Bestuur per 06-2020

Voorzitter

Annemieke Weijling
Beatrixoord

Secretaris

Tenny van der Wal
Afdeling Radiotherapie

Communicatie

Maud Weelink
Hartcentrum

Organisatie zomer- en kerstreis

Helene Bouma
Beatrix Kinder Ziekenhuis

Penningmeester

Erwin Kort
Epidemiologie

Organisatie Sinterklaas-en kinderfeesten

José Niestijl
Beatrixoord

Chaletverhuur

Käthy de Wit
Wenckebach Instituut

2e Penningmeester

Marco Hofstra
UMC-staf P&O 

Communicatie - redactie nieuwsbrieven

Loes Smit-de Vries
Afdeling communicatie

Leden-administratie

Henk Hoiting
Onderwijs- en vergaderondersteuning

nl_NLNederlands