Over de PV

Trots en verbondenheid

Medewerkers en oud-medewerkers die er trots op zijn dat ze bij het UMCG werk(t)en zich met het UMCG en elkaar verbonden voelen. Daar willen wij als PV aan bijdragen! En natuurlijk ook aan een sterk imago voor het UMCG en een goede verankering met de regio. We doen dit door activiteiten te organiseren en prijsvoordeel te bieden.

Activiteiten en individueel voordeel

Onze activiteiten zijn voor alle leeftijden en bij voorkeur zo georganiseerd dat collega’s elkaar ontmoeten of zich samen aanmelden. We gaan mee met maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van onze leden bij de keuze van de activiteiten.

De prijsvoordelen zijn een ‘extra bonus’ omdat je in het UMCG werkt of hebt gewerkt. We kiezen voor landelijke partners, maar zetten qua horeca vooral in op de regio. Prijsafspraken met winkeliers, restaurants en andere bedrijven vergroot het contact van het UMCG en haar medewerkers met de regio en daarmee de verankering.

We richten ons op de vrije tijd van onze medewerkers vanuit de visie dat ontspanning bijdraagt aan de gezondheid en dat de balans ‘inspanning – ontspanning’ om evenwicht vraagt. De Healthy Ageing en Healthy@Work gedachten van het UMCG.

Bestuur per 01-2024

Marco Hofstra

Voorzitter en 2e penningmeester
UMC-staf P&O

Suzan Bruins Slot

Penningmeester
Audit en Riskmanagement

Tenny van der Wal

Secretaris
Afdeling Radiotherapie

José Niestijl

Sinterklaas en kinderfeesten
CvR Beatrixoord, locatie Haren

Loes Smit

Communicatie
Afdeling Communicatie

Maud Weelink

Communicatie
Hartcentrum

Käthy de Wit

Chaletverhuur
Wenckebach Instituut

Henk Hoiting

Ledenadministratie
Onderwijs & vergaderondersteuning

Helene Bouma

Organisatie zomer- en kerstreis
Beatrix Kinderziekenhuis UMCG